Loading...
HomeMy WebLinkAbout264- USOLV!IOJI Ke. --11'---, .~ (-~-, v"J,/( jf/_...AS, !be at'Mattoa of •• ClQ' Ceuell,ot -.. Cl'r at / ,l· ·1fl '7 / ~~Jaaa 'Mea oalld to aa aotS.oR of the lertllan Paoitlo .ftati.;.,. C..paar 1a t1111 .. ws.-. oar11l tile tnatla udar .... auppartiA& 1 1ia 1iraoka l.ea41aa aua tJ>a iU u14p oroutaa ae ftlte R1TOI', ( ... Oreea Jli'f'OI') ,W'nl't thO C1Q' ot bat, ... 'IDI&A8 1 IR tlMI et tlee4 water,noll a till wol&lt eauo a lal'p pertloa of •• watera ot •• aa14 l'l'YOI' to new •1- tae •••• aita ot •• :rtpt ot • .,. , 'M •• •rtll ~ • la.rp ,._.,1 .. ot •• ntauaa au J"Hl4 .. tlal 411trlota ot ao CltJ ••••1 .. RO 1au4att.oa of Jl"oJfti''J ,au a lao ox- teacllDC to •• atoklJ aettloct J"Ual 41atriot• 1io •• ura ot tile ct. 17 ,rem tl.. ta ••• claaap ••• •aaeiq •• Ileal til aad waltaro et the people. I'f I8 1PUlOD; -OLl'D; !kat •• Cl'Q' to pnteat,a.;. lt ••• tltH11P ita Ct.'Q' C.Uotl ,...,..., acas.ut • ., 1111 na,•. a.. "•• ....... •1• ... , .. , •• tvtaaor tlll \7 •• .. ,. 1111,_. CtltJ*Q ut•r tJ&e Hl4 treatlo ........... , ...... ,,. ........... 1 .. Ballftat ee •• tlaat it ,...... ••r till nta t.t kat ... at •• .. , .. looalltJ aad 4aa1at rr.. • ., tartker ttll of tko ••14 treat1o. DBOLlU,tu-aor ••• • ... •t tllia ""·l•tl• M ••I'YM .,.. -.. ,..,. .. ottl•n_ ot •t.. t rallw.., ...,..,_ , ... • MPJ' )a 4ol1ftH4 w •• Cn.atr C..1 .. s....n eta... C.Uqo,waa-. wUII. • ", .... te:r tllei:r -pe:reu .. 1ll .... ne:r. I PaaH4 _,. •• Ci'Q' CR&ell at • npl.ar ... ,,... aoreot oa -~ ·····~ •t :... 1141. Approftt DJ' the Jla7or .rue ,a.lt.U.