Loading...
HomeMy WebLinkAbout254! II II ii ji I IIIOLftiOJ 10. JS '} ....... ......... t t•~ & npt ol ~ tor ..... ..,tpe liu 1au ..... paat..r • 1lle Oltr ot &eat.'bJ tu fellowbc _.... ;enou,• wt.• r.f.. ·!i: ... u4 au.-.-let. .. ,•i• wtteJ • ote ad t'Jla4ra o1e,h11 w1te& L .• let~•• aa4 •••·L.R.Met.._,bie .tte ~ ~ •. ••••~., •• _. ••• th• toll.ewiq .... __. nal estate ill f'J {:'}; •• witt ~ . .t,QD· .... ..-. • poiD.t ln. 'Ute DO:r~ 11M of Tnet ~t.ll • Aon T~acta to l«lttl:a ttag Countr,statt -~·•••lt..hl~~·· t'*14rk polat i.e. liO reei ••n ot the ....... .............. o~~ ... ·. ·. 4 '""" lo.aa.run tb-.e ••therly .... ,. a. · . el wttll •• wt•tb•lltMllla• of · . TMlM AJer..,ue .· ·. =·~ • .. 14 oltr • d1etaue .t *. ''."'· ·, , ......... ~ ., . ·.'' 11tl .S.tll ..... u.. -:11·: -~ .. · aa ... J1at .... ot :at t••'t. • ...... :r. lr .. · ... ·· ... ' .·· · · .. wta -.w1 lbe ot ttdd fl\ .-• ,.._. loatb,' . · •• .. ,. Ua• ot • &14 !:ran .... Jth-.. lilttt aS.. ,..,..Ilk 1S.ae of -.14 fl'aet ... aa.a din&aoe •f II .ad: . •• potat of lHtciartin; • ., paat dated Mr lOta.liMIUd lt app....._ ._ t~~• "'M1~.J.. ..,, tU ..U part~ ta la • t .. ,~ Qat ........ 11 .... ~...,. aad proper w •• wltan aM )lee.ltll •t •• •• r1t 1• llelptaa w ...,:a.e,. •• •••~ ., .... d .. ot.•y,1t t.• """'• aa:10Lf11,1tr tu 01tJ GII!Maell ot tH Olty of '-.t,a.• .. ..U paat ~~ ••-t be and ie here1aJ acoeptM for •• Oi•t• tt ,. ,_.__ f UIO~'fD -.t tile 01tr pno.-d to t.u !Ml ..... , .. tl.n4 .. _ ooa~10l Ill *"• Mid z-.._t of..,..,..'",. • ..,. of thie ,.. .. ~. llttloa, .rd·atd _,. •• •&U-• ••• ~t •• oouol1Aucut·-11a"'IIM. .·' ·t -&. ,/) L-A/ ""'""" u to font ~ . ~ .... IFP ! I F •• ••••••••••••••